KTS : Chu Văn Đông
Vị trí : Văn Phú – Hà Đông
Diện tích xây dựng : 450 m2 
Năm hoàn thành : 2016

=====================
Công Ty TNHH D12Design
Địa chỉ: Tầng 4 DBS Building – Số 5 Tô Hiến Thành – Hà Đông
Hòm thư : D12design.vn@gmail.com
Hotline : 01674 138 171

KTS : Chu Văn Đông Vị trí : Văn Phú – Hà Đông Diện tích xây dựng : 450 m2  Năm hoàn thành : 2016 ===================== Công Ty TNHH D12Design Địa chỉ: Tầng 4 DBS Building – Số 5 Tô Hiến Thành – Hà Đông Hòm thư : D12design.vn@gmail.com Hotline : 01674 138 171