THUYẾT MINH THE RUSTICS COFFEE

 

Chủ trì                   : KTS Chu Văn Đông

Vị trí                      : Số 21 Điện Biên Phủ

Diện tích thiết kế  : 200m2

Năm hoàn thành   : 2016

Hình Ảnh              : Chu Văn Đông

===============================
Công Ty TNHH D12Design
Địa chỉ: Tầng 4 DBS Building – Số 5 Tô Hiến Thành – Hà Đông
Hòm thư : D12design.vn@gmail.com
Hotline : 01674 138 171

THUYẾT MINH THE RUSTICS COFFEE   Chủ trì                   : KTS Chu Văn Đông Vị trí                      : Số 21 Điện Biên Phủ Diện tích thiết kế  : 200m2 Năm hoàn thành   : 2016 Hình Ảnh              : Chu Văn Đông =============================== Công Ty TNHH D12Design Địa chỉ: Tầng 4 DBS Building – Số 5 Tô Hiến Thành […]