KTS : Chu Văn Đông
Vị trí : Hà Nội
Diện tích xây dựng : 85 m2 
Năm hoàn thành : 2017

=====================
Công Ty TNHH D12Design
Địa chỉ: Tầng 4 DBS Building – Số 5 Tô Hiến Thành – Hà Đông
Hòm thư : D12design.vn@gmail.com
Hotline : 01674 138 171

KTS : Chu Văn Đông Vị trí : Hà Nội Diện tích xây dựng : 85 m2  Năm hoàn thành : 2017 ===================== Công Ty TNHH D12Design Địa chỉ: Tầng 4 DBS Building – Số 5 Tô Hiến Thành – Hà Đông Hòm thư : D12design.vn@gmail.com Hotline : 01674 138 171