Da Nang House
Diện tích khu đất : 135m2 (5×27) 
Diện tích xây dựng : 800m2
Kiến trúc sư : Chu Văn Đông
Nhóm thiết kế : Bùi Hải Anh, Nguyễn Duy Dũng
Địa điểm : Đà Nẵng

 

 

Da Nang House Diện tích khu đất : 135m2 (5×27)  Diện tích xây dựng : 800m2 Kiến trúc sư : Chu Văn Đông Nhóm thiết kế : Bùi Hải Anh, Nguyễn Duy Dũng Địa điểm : Đà Nẵng